HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
 

TỔNG ĐÀI

09.48.48.48.27
 
Hỗ trợ mua hàng - Nhánh: 100/200
 
Hỗ trợ giao nhanh - Nhánh: 300
 
Hotline: 0906.686.151

Ghế sofa chờ

Ghế sofa chờ là các loại ghế sofa thiết kế riêng và phù hợp cho từng tiệm tóc, barbershop hay tiệm nail từ phong cách cho đến màu sắc để phù hợp cho khách ngồi đợi, mang đến cho khách sự thỏa mái nhất. 
 
ghế sofa chờ, ghế chờ salon tóc, ghế khách ngồi chờ, ghế chờ sofa, sofa chờ, ghế băng chờ sofa, ghế chờ salon, ghế sofa ngồi chờ, ghế chờ cắt tóc, ghế ngồi chờ cắt tóc, ghế chờ sofa giá rẻ, sofa sảnh chờ, sofa phòng chờ, ghế sofa phòng chờ, sofa băng chờ, ghế chờ quán tóc, ghế sofa băng chờ, ghế sofa chờ giá rẻ, ghế chờ tiệm tóc. 
4.950.000đ 4.200.000đ
3.750.000đ 2.600.000đ
4.000.000đ 3.200.000đ
4.750.000đ 4.200.000đ
4.250.000đ 3.600.000đ
4.850.000đ 3.500.000đ
4.400.000đ 3.600.000đ
3.950.000đ 3.300.000đ
3.650.000đ 2.900.000đ
3.850.000đ 3.200.000đ
4.750.000đ 3.900.000đ
5.600.000đ 4.800.000đ
3.950.000đ 3.000.000đ
4.400.000đ 3.000.000đ
4.350.000đ 3.200.000đ
3.950.000đ 3.000.000đ
4.400.000đ 3.600.000đ
4.100.000đ 3.600.000đ
4.350.000đ 3.300.000đ
4.950.000đ 4.000.000đ
4.650.000đ 3.700.000đ
3.450.000đ 2.700.000đ
4.950.000đ 3.600.000đ
4.350.000đ 3.600.000đ
4.750.000đ 3.400.000đ
4.650.000đ 3.400.000đ
4.650.000đ 3.800.000đ
5.250.000đ 3.900.000đ
5.800.000đ 5.000.000đ
4.750.000đ 3.500.000đ
4.950.000đ 3.500.000đ
4.350.000đ 3.500.000đ
6.150.000đ 4.900.000đ
4.850.000đ 3.500.000đ
4.000.000đ 3.200.000đ
4.850.000đ 3.200.000đ
5.950.000đ 4.000.000đ
5.150.000đ 3.700.000đ
4.950.000đ 3.500.000đ
4.850.000đ 3.400.000đ
3.950.000đ 2.800.000đ
3.950.000đ 2.550.000đ
3.150.000đ 1.690.000đ
3.150.000đ 1.950.000đ
2.950.000đ 1.450.000đ
3.050.000đ 1.990.000đ
4.750.000đ 3.300.000đ
5.100.000đ 3.500.000đ
4.150.000đ 2.750.000đ
4.250.000đ 2.980.000đ
3.950.000đ 2.560.000đ
4.100.000đ 2.850.000đ
4.560.000đ 3.260.000đ
4.950.000đ 3.150.000đ
3.780.000đ 2.980.000đ
4.350.000đ 3.400.000đ
4.650.000đ 3.450.000đ
4.950.000đ 3.550.000đ
4.590.000đ 3.600.000đ
4.350.000đ 2.900.000đ
4.150.000đ 2.850.000đ
5.980.000đ 4.250.000đ
5.450.000đ 4.300.000đ
5.650.000đ 4.350.000đ
6.150.000đ 4.600.000đ
5.450.000đ 4.150.000đ
5.500.000đ 4.450.000đ
5.950.000đ 4.700.000đ
4.850.000đ 3.950.000đ
6.000.000đ 4.500.000đ
7.850.000đ 6.000.000đ
4.850.000đ 3.200.000đ
6.350.000đ 4.300.000đ
6.850.000đ 5.000.000đ
7.250.000đ 5.600.000đ
4.490.000đ 3.600.000đ
5.500.000đ 3.800.000đ
5.650.000đ 4.200.000đ
7.400.000đ 5.900.000đ
7.850.000đ 5.600.000đ
7.200.000đ 5.800.000đ
7.300.000đ 5.200.000đ
7.900.000đ 5.900.000đ
7.500.000đ 6.000.000đ
7.850.000đ 6.300.000đ
7.500.000đ 5.500.000đ
7.600.000đ 6.200.000đ
10.600.000đ 8.800.000đ
11.500.000đ 9.000.000đ
9.500.000đ 7.300.000đ
10.900.000đ 8.000.000đ
11.500.000đ 9.600.000đ
13.500.000đ 10.000.000đ
4.950.000đ 53.700.000đ
5.050.000đ 4.000.000đ
4.850.000đ 3.200.000đ
4.400.000đ 3.600.000đ
3.650.000đ 2.800.000đ
4.250.000đ 3.000.000đ
4.750.000đ 3.300.000đ
4.650.000đ 3.500.000đ
4.150.000đ 2.800.000đ